Autor hadži Đevad Koldžo    Subota, 27 Septembar 2014 09:51    PDF Ispis E-mail
Fotografije prve grupe hadžija koja je krenula za Mekku

Prva grupa hadžija je prije par sati krenula za Mekku. Prije samog polaska u hotelu su obukli ihrame a na izlazu iz Medine na Mikatu Zul Hulejfa su zanijetili temettu hadž i počeli da uče telbiju. Za ovu grupu hadžija počela su da važe ihramska pravila i od ovog momenta za njih su počeli hadžski obredi. Naš vrijedni hadžija Samih je i sa Mikata uspio da postavi pedesetak fotografija koje već možete pogledati u današnjoj galeriji

LEBBEJKELLAHUME LEBBEJK, LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK. INNEL HAMDE VENNI'AMETE LEKE VEL MULK LA ŠERIKE LEK.

ODAZIVAM TI SE, MOJ ALLAHU, ODAZIVAM! ODAZIVAM TI SE! NEMAŠ SUDRUGA, ODAZIVAM TI SE! SAMO SE TEBI ZAHVALJUJEM I SAMO TI IMAŠ
 BLAGODATI I IMAŠ VLAST. TI NEMAŠ SUDRUGA

.S3300120

Ažurirano ( Nedjelja, 28 Septembar 2014 00:05 )
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.