Autor Čehajić Sabahudin    Petak, 03 Oktobar 2014 19:59    PDF Ispis E-mail
Silazak sa Arefata

SAM 3627Iako nemamo internet kontakt sa našim hadži Samihom mi ćemo Vas na ovaj način upoznati koje su aktivnosti u toku i gdje biše hadžije trebale biti ove noći i jutra.

09. zul-hidžeta hadžije borave cijeli dan na Arefatu do akšam namaza. Tada dolaze autobusi po njih i grupa po grupa hadžija autobusom odlazi do Muzdelife koja je udaljena oko šest kilometara. Na Muzdelifi hadžije će klanjati akšam i jaciju spojeno u jacijskom vremenu, sa jednim ezanom i dva ikameta. Tu će sakupiti kamenčiće (49 kamenčića) koji su im potrebni za kamenovanje Šejtana na Mini. Na Muzdelifi hadžije ostaju do iza ponoći, a to je do 22:00 sata po SE vremenu.

Tada će poći prema Mini koja je odatle udaljena oko 5 kilometara u pravcu Kabe. Napominjemo da se ovaj put prelazi pješice. Usput se klanja sabah namaz. Ujutro će hadžije stići do Mine gdje se na Džemretima bacaju kamenčići koji predstavljaju simbolično kamenovanje Šejtana. Ovog jutra se baca sedam kamenčića i to samo na Velikom džemretu, dok će naredna dva dana bacati kamenčiće i na Srednjem i Malom džemretu. Hadžije se sa svitanjem upućuju u hotel.

Tu će hadžije obrijati glavu ili samo skratiti kosu te skinuti ihrame. Neki će uspjeti i da klanjaju bajram namaz. Napominjemo da im to nije obaveza.

Poslije toga će organizovano obaviti hadžski tavaf i se'aj.

Molimo Allaha da im ovaj ponajteži period u toku obavljanja hadža učini što lakšim i da im primi sve njihove ibadete! Amin!

Ažurirano ( Subota, 04 Oktobar 2014 22:52 )
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.