Autor Elvir S. Kurić    četvrtak, 12 Mart 2015 00:00    PDF Ispis E-mail
Asocijacija Zul Hulejfa i Ured za hadž nastavljaju suradnju i u 2015. godini

S3330071

U prostorijama Islamske zajednice u Sarajevu potpisan je protokol o saradnji između Ureda za hadž i naše Asocijacije Zul Hulejfa – Novo Sarajevo za 2015. godinu. Prema protokolu, kao i prethodnih 5 godina,  naša asocijacija će i u 2015. godini implementirati projekat "Tehnička podrška za hadž".

Protokol o nastavku saradnje potpisali su ispred Ureda za hadž, Nezim Halilović a ispred asocijacije „Zul Hulejfa - Novo Sarajevo“, Samih Selimbegović.

Projekti "Tehnička podrška" su sastavni dio organizacije hadža Islamske zajednice u BiH neprekidno od 2010. godine.

Projekat "Tehnička podrška za hadž" zamišljen je da se finansira vlastitim sredstvima kao sredstvima prijatelja Asocijacije. Iz ovih razloga će i obim ovogodišnjeg projekta ovisiti o visini prikupljenih sredstava.

Ažurirano ( četvrtak, 12 Mart 2015 15:10 )
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.