Autor Sabahudin Č    Ponedjeljak, 24 Avgust 2015 15:41    PDF Ispis E-mail
Saudijska Arabija se priprema da pruži najbolje usluge za ovogodišnje hadžije

S3370029

Široka je lepeza usluga koju hadžije imaju na raspolaganju tokom boravka u Saudijskoj Arabiji. Iz godine u godinu te usluge su sve kvalitetnije. Jedna od važnijih obaveza prema hadžijama je i obezbjeđenje kvalitetne zdravstvene usluge.
Ministar zdravlja Ahmed El-Hatib u svom uredu u Rijadu je održao sastanak Inicijativnog odbora za hadž na kom je, prema pisanju Arab News-a, pozvao svoju zvaničnike da pruže najbolje zdravstvene usluge za Allahove goste koji će doći ove godine.
Sastanku su prisustvovali ključni dužnosnici ovog Ministarstva koji su obaviješteni da Ministarstvo zdravlja raspoređuje više od 20.000 službenika koji budu stacionirani u Mekki i Medini kako bi pružali zdravstvene usluge.
El-Hatib je insistirao da zdravlje i sigurnost svih hodočasnika budu na prvom mjestu prioriteta. Posebna pažnja će se posvetiti srčanim bolesnicima, dijabetičarima i hodočasnicima koji će trebati hitne operacije i koje će stoga trebati dobro zbrinuti.
Nakon nastupa i izlaganja ministra El-Hatiba skupu se obratio zamjenik ministra zdravlja za planiranje i razvoj Dr. Muhammed bin Hamza Hušejm koji je prenio prethodna iskustva iz ove oblasti. Ista će poslužiti kao osnov za planiranje budućih aktivnosti u toku hadža.
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.