Autor hadži Đevad Koldžo    Ponedjeljak, 05 Septembar 2016 08:08    PDF Ispis E-mail
Prva grupa hadžija krenula za Mekku

20160905 054516

Jutros je prva grupa hadžija obukla ihrame i autobusima koje je obezbjedilo ministarstvo transporta Saudijske Arabije, krenula najprije do mjesta Zul Hulejfa (po kojem je i naša asocijacija dobila ime i koje je jedno od 5 Mikata koje se ne smije preći a da se prethodno ne zanijeti Hadž ili Umra). Mikat Zul Hulejfa  je udaljen svega 12 km od Poslanikove a.s. džamije u Medini. Naše hadžije već duži niz godina postupaju po Temettu' načinu obavljanja hadža i to znači da će danas na Mikatu zanijetiti Umru, koju će obaviti odmah po dolasku u Mekku, nakon čega će skinuti ihrame i obuči ih ponovo neposredno prije polaska na Arefat. Mekka je od Medine udaljena oko 450 km.

Naš vrijedni Sabahudiin je također krenuo sa prvom grupom hadžija do Mikata, ali će se nakon toga ponovo vratiti u Medinu, tako da ćemo i dalje objavljivati fotografije iz Medine ali i sa Mikata. Već nekoliko puta od jutros ste imali priliku da na našoj Facebook stranici pratite prijenose uživo kako iz Medine, tako i iz autobusa koji se kreće prema Mikatu. Ako to dozvoli kvalitet konekcije na internet, očekujemo prijenos i direktno iz Mikata Zul Hulujefa. Svim hadžijama želimo sretan put i Mebrur Hadž, a nama da nam Uzvišeni Stvoritelj upiše ovo u dobra djela. Amin.

Ažurirano ( Ponedjeljak, 05 Septembar 2016 08:43 )
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.