Svakodnevno ćemo snimiti i na web site-u objavljivati video žurnal u kojem ćete pratiti dešavanja među bosanskim hadžijama. Zamislili smo da kroz ove žurnale prenesemo osjećanja i emocije bosanskih hadžija kako bi svi oni koji budu pratili naš projekat mogli osjetiti dio atmosfere iz Medine i Mekke.

 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.