Autor hadži Adisa Sadžak Tufo    Srijeda, 13 Januar 2010 23:28    E-mail
Iz hadždžijskog dnevnika

Petak.
Dosta prije zore sam se probudila iz nekog napola sna ,uzela abdest i spremila se kako sam najbolje znala i izašla iz hotela . I tog jutra , kao i svakog do tad, sama ... Nisam se osjećala usamljeno, samoća je samo značila da mogu voditi druge razgovore , za kojima sam ovih dana itekako osjećala potrebu ...
cijeli tekst


HADZ2009 (19)

 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.