Autor hadži Đevad Koldžo    Utorak, 20 April 2010 13:49   
MS POWER POINT PREZENTACIJA "TEMETTU' HADŽ U 17 KORAKA"

Za sve one koji imaju nijet obaviti hadž izradili smo MS Power Point prezentaciju "Temettu' Hadž u 17 koraka". U prezentaciji su kroz niz animacija, fotografija i opisa  prikazani svi obredi Temettu' Hadža i relacije koje hadžije prelaze kako bi ispravno obavile ovu vrstu hadža koju posljednjih godina obavljaju i bosanske hadžije. Autori prezentacije su Nezim ef. Halilović - Muderris i inž. Đevad Koldžo. Prezentaciju (3 mb) možete preuzeti ovdje >>>

temettu
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.