Subota, 05 Juni 2010 14:23   
Registracija na www.zulhulejfa.ba

Svi oni koji imaju namjeru da komuniciraju sa našim mobilnim centrima u Medini i Mekki za vrijeme hadža 2010. i tako direktno dobijaju informacije o hadžijama, će se morati prethodno registrirati na našoj web stranici www.zulhulejfa.ba. Registracija je potpuno besplatna ali  molimo sve posjetioce stranice da se prilikom registracije na istu prijavljuju sa svojim pravim imenima. Kako bi smo obezbjedili sigurnost stranice i podataka koje ćemo prenositi, sve registracije koje budu prijavljene sa nazivima koji se ne mogu prepoznati kao nešto sto liči na ime i prezime će biti izbrisane iz registra korisnika, a IP adresa sa koje je izvršena registracija trajno banovana.
Hvala na razumijevanju.


 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.