Ponedjeljak, 28 Juni 2010 23:42   
Drugi sastanak radne grupe Asocijacije „Zul Hulejfa“ angažirane na pripremi projekta „Tehnička podrška za hadž 2010“

Danas je održan drugi sastanak radne grupe Asocijacije „Zul Hulejfa“ angažirane na pripremi projekta „Tehnička podrška za hadž 2010“. Na sastanku koji je održan u maloj sali Općine Novo Sarajevo razmotrene su sve dosadašnje te utvrđen plan provođenja novih aktivnosti. Na kraju sastanka prikazana su prva tri do sada završena kratka filma. Projektom je predviđeno snimanje ukupno 10 kratkih informativnih filmova koji će biti prikazani hadžijama za vrijeme putovanja na hadž autobusima. Sastanku je osim predstavnika Asocijacije prisustvovao i predstavnik Ureda za hadž Rijaseta IZ BiH Nezim ef. Halilović – Muderris. Dogovoreno je da se od sada sastanci održavaju u intervalima od mjesec dana. 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.