Utorak, 26 Oktobar 2010 16:50    PDF Ispis E-mail
Uputstvo za registraciju

Obavještavamo sve posjetioce koji žele da se registruju na našu stranicu da prilikom upisivanja e-mail adrese obavezno prekontrolišu tačnost upisanih podaka jer putem upisanog maila dočiće poruka sa aktivacijskim linkom kojeg je neophodno potvrditi i tek nakon toga možete pristupiti logovanju na našu stranicu sa username i pass kojeg ste također upisali prilikom registracije. Tađer Vas molimo da re registrujte sa imenom i prezimenom i da naše usluge koristite u cilju naše osnovne ideje a to je da širimo lijepe i pozitvne habere o Hadžu. Da nas Uzvišeni Allah dž.š. pomogne i učvrsti na Njegovom putu amin.

 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.