Galerija fotografija 2016

fotohadz2016

Na ovom mjestu POGLEDAJTE FOTO ALBUM HADŽ 1437-2016 hadžija i hadžihanuma koje će biti objavljivane tokom cijelog putovanja i boravka na svetim mjestima. Fotografije će se nalaziti u grupama ovisno o mjestu i vremenu u kojem budu zabilježene.

   Prikaži # 
1 Druzenje hadzija 752
2 20.9.2016 godine Meka/Džida 1803
3 19.9.2016 godine Meka/Džida 1317
4 18.9.2016 godine Meka 1512
5 17.9.2016 godine Meka 1625
6 16.09.2016 godine Meka 1213
7 15.09.2016 godine Meka 1227
8 14.09.2016 godine Meka 1298
9 13.09.2016 godine Meka 1940
10 12.09.2016 godine Meka 1579
11 12.09.2016 godine Muzdelifa - Mina 1845
12 11.09.2016 godine Arefat 2294
13 11.09.2016 godine Meka 1891
14 10.09.2016 godine Meka 1625
15 09.09.2016 godine Meka 1427
16 08.09.2016 godine Meka 1567
17 07.09.2016 godine Meka 2077
18 06.09.2016 godine Meka 1739
19 06.09.2016 godine Medina 1680
20 05.09.2016 godine Meka 1870
21 05.09.2016 godine Medina 1919
22 04.09.2016 godine Medina 1692
23 03.09.2016 godine Medina 1953
24 02.09.2016 godine Medina 1952
25 01.09.2016 godine Medina 2000
26 31.08.2016 godine Medina 2543
27 30.08.2016 godine SARAJEVO 2122
28 29.08.2016 godine SARAJEVO 2279
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.