Galerija fotografija 2016

fotohadz2016

Na ovom mjestu POGLEDAJTE FOTO ALBUM HADŽ 1437-2016 hadžija i hadžihanuma koje će biti objavljivane tokom cijelog putovanja i boravka na svetim mjestima. Fotografije će se nalaziti u grupama ovisno o mjestu i vremenu u kojem budu zabilježene.

   Prikaži # 
1 Druzenje hadzija 852
2 20.9.2016 godine Meka/Džida 1894
3 19.9.2016 godine Meka/Džida 1394
4 18.9.2016 godine Meka 1600
5 17.9.2016 godine Meka 1723
6 16.09.2016 godine Meka 1299
7 15.09.2016 godine Meka 1301
8 14.09.2016 godine Meka 1385
9 13.09.2016 godine Meka 2031
10 12.09.2016 godine Meka 1673
11 12.09.2016 godine Muzdelifa - Mina 1916
12 11.09.2016 godine Arefat 2385
13 11.09.2016 godine Meka 1976
14 10.09.2016 godine Meka 1712
15 09.09.2016 godine Meka 1518
16 08.09.2016 godine Meka 1641
17 07.09.2016 godine Meka 2159
18 06.09.2016 godine Meka 1823
19 06.09.2016 godine Medina 1774
20 05.09.2016 godine Meka 1959
21 05.09.2016 godine Medina 2016
22 04.09.2016 godine Medina 1787
23 03.09.2016 godine Medina 2045
24 02.09.2016 godine Medina 2043
25 01.09.2016 godine Medina 2084
26 31.08.2016 godine Medina 2630
27 30.08.2016 godine SARAJEVO 2205
28 29.08.2016 godine SARAJEVO 2373
 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.