Autor SABAHUDIN ČEHAJIĆ    Petak, 03 Oktobar 2014 00:09    Ispis
Hadž bilten za 02.10.2014.

SAM 3312

Imamo informaciju da su se hadžije iz Mekke uputile prema Arefatu gdje biše trebali biti svi u svojim smještajima u toku noći. 

Pripreme za ovaj put su obavljene na vrijeme tako da su hadžije sa sobom ponijele sve što im je potrebno. Dobili su hranu koja im je neophodna za vrijeme otsustva iz hotela, a obezbijeđeno je i prisustvo ljekarske ekipe.

Ove godine Dan Arefata pada u petak tako da su hadžije počašćene "Velikim hadžom".

Upravo tako se naziva hadž kada 09. zul-hidže bude petkom.

Mi ćemo pratiti dešavanja i informisati Vas putem vijesti, fotografija i video izvještaja.

Naravno da smo limitirani kvalitetom internet veze od koje zavisi koliko informacija ćemo moći prenijeti.

Našim hadžijama želimo da im put, boravak i povratak sa Arefata Uzvišeni Allah učini lahkim i da im dove, Njemu upućene, primi. Amin

Ažurirano ( Petak, 03 Oktobar 2014 05:47 )