Utorak, 02 Oktobar 2012 19:26    Ispis
Saudijski Nacionalni strateški odbor za Hadždž izvršio analizu priprema za Hadždž


MAKKAH (273)Nacionalni strateški odbor za Hadždž iz Saudijske Arabije, izvršio je analizu priprema za Hadždž i Umru uoči nove sezone hodočašća.
Odbor je rekao da je upravljanje otpadom na svetim mjestima, posebno na Mini, najveći izazov s kojim se susreću u toku sezone. Oni su raspravljali o načinima odlaganja smeća u što kraćem roku kao i mogućnostima izgradnje zidanih objekata umjesto šatora na Mini.

Odbor je istakao da nedostatak toaleta također predstavlja izazov i predložio obezbjeđivanje više mokrih čvorova. Neadekvatna organizacija prevoza hrane za hadžije je još jedna prepreka te kako kuhanje u šatorima priručnim sredstvima treba izbjegavati.

Član odbora Fayez Jamal je rekao da je izrađena studija obezbjeđivanja veće udobnosti i sigurnosti za hadžije te omogućavanja lakšeg obavljanja obreda. Također je rekao kako se očekuje dolazak oko 1,7 miliona hodočasnika iz inostranstva i još oko 4 miliona iz unutrašnjosti Saudijske Arabije, te kako će se svi sastati u ograničenom geografskom području u tom periodu.

Khalid Maimani, predsjednik Upravnog odbora za upravljanje ljudskim resursima na Univerzitetu Kralj Abdulaziz, rekao je da je potrebno uzeti u obzir trenutnu ekonomsku dimenziju sezone Hadždža, obzirom da su usluge koje nude organizacije za Hadždž ostale iste tokom posljednjih 30 godina. On je još rekao i da su se uprkos masivnosti mosta na džemretima neki ljudi žalili na zagušenja. Most ima pet spratova, širine je 18 metara sa 12 izlaza i ulaza. Istakao je i potrebnu pronalaženja odgovarajućih rješenja za obavljanje Hadždža tokom ljetnog perioda u nerednih 13 godina, kada će temperature biti visoke u Mekki i ostalim svetim mjestima.

Brigadir Nasser Al-Mutairi, direktor za obuku Obalne straže, rekao je da će službe sigurnosti postaviti info table na svim jezicima radi lakšeg navođenja hadždžija u Mekki. On je rekao da saudijska vlada pridaje veliku važnost sigurnosti i zaštiti hodočasnika tokom njihovog boravka u zemlji, te kako će iskoristiti sve raspoložive instrumente u najvećoj mogućoj mjeri radi osiguranja sigurnost u Mekki i Medini.

Iz odbora su još istakli da Saudijska Arabija ima ogromno iskustvo u upravljanju velikim masama ljudi. Država se već decenijama bavi s hodočasnicima različitih nacionalnosti, koji govore različitim jezicima i koji pripadaju različitim kulturama.

 

Izvor: Arab news 01.10.2012.

Ažurirano ( Utorak, 02 Oktobar 2012 19:37 )